Werfinrichting

We kunnen de volledige afbraak van uw dak voor onze rekening nemen.

Wij dragen duurzaamheid hoog in het vaandel en zullen instaan voor het scheiden van de nodige fracties zoals hout en ander afval.

Wij voorzien de nodige containers en bijhorende signalisatie. Indien u dat wenst regelen wij zelfs de nodige vergunningsaanvragen met uw gemeente voor het plaatsen van containers op de openbare weg.

Omdat een propere werf ook een veilige werf is zullen we dagelijks, ook tijdens afbraak de werf grondig kuisen. Uiteraard hoort bij een veilige werf ook een stelling en het respecteren van alle veiligheidsnormen.

Stelling en veiligheid