Daktimmer

De basis van een goed dak is een stabiele onderbouw, met vakkennis gebouwd en samengesteld met de juiste materialen.

Voor de houtconstructie van hellende daken zorgen wij voor al het hout- en timmerwerk. Wij werken volgens plan de houtconstructies voor alle nodige dakelementen uit: dakkapellen, dakgoten, dakvensters.

Voor de constructie van platte daken zorgen wij voor een constructie met zelfdragende elementen en isolatie. Het platform bestaat uit balken of spanters op z’n kant met daarop afdekplaten (OSB). De verdere afdekking kan gebeuren met roofing of EPDM in 1 stuk (rubber).

Uw dakvorm (en dus ook uw daktimmer)  is afhankelijk van de toe te passen dakbedekking (je kan geen torentje maken met snel-dek pannen), de vorm van de plattegrond van de te overkappen ruimte, het gebruik van de ruimte vlak onder de kap en de gestelde esthetische eisen. Grofweg zijn twee dakvormen te onderscheiden: hellende en platte daken.

Wanneer we het over een “plat dak” hebben wordt het aspect daktimmer vaak onderschat. Zorg zeker voor voldoende helling in uw “plat” dak, en creëer voldoende afwatering.

Binnen de hellende daken komen meerdere vormen voor, die ook samengesteld kunnen zijn. Daarbij valt te denken aan, in volgorde van eenvoudig tot meer gecompliceerd:

Naam Afbeelding Beschrijving
Lessenaarsdak Een schuin dak, hellend in één vlak
Zadeldak Een dak met twee dakschilden die aan de bovenzijde die bij de nok samenkomen (meest voorkomende daktype)
Wolfsdak   Een (zadel)dak met twee afgeschuinde vlakken aan de korte zijden (ook wel dak met wolfseinden genoemd)
Schilddak   Een dak met twee driehoekige schilden aan de smalle zijden en twee trapeziumvormige schilden aan de lange zijden (met in het algemeen een korte noklijn.
Puntdak   Een dak met vier of meer driehoekige dakschilden die samenkomen in één punt.
Mansardedak   Een dak met gebroken, naar buiten geknikte dakvlakken.