Sedum daken

Sedum: kant-en-klaar groendaksysteem

Wat is dit?

Een sedum dak is een extensief dak. Een extensief dak is een verzamelnaam voor sedum-, mos-, gras- en kruiden daken. De dikte van de groendak-opbouw bedraagt hierbij maximaal 150 mm en de hoogte van de begroeiing maximaal 500 mm. Een begroeiing die zich ontwikkeld tot een min of meer ecologisch stabiele plantengemeenschap die zichzelf in stand kan houden met een minimum aan onderhoud. Een sedum dak is, net als de meeste platte of hellende daken, een dak dat niet frequent betreden zal worden.

Sedum daken vergen dan ook een minimum aan onderhoud omdat de begroeing beperkt is tot mossen en vetplantje.

Hoe werkt het

Eerst zal Kurt Van Espen u een perfect plat dak plaatsen en afwerken met een EPDM folie in 1 stuk.

Vervolgens wordt de volledige dakoppervlakte afgewerkt met het Eccosedum groendak systeem bestaand uit wegneembare tegels, die er voor zorgen dat onderhoud van het dak en eventuele reparaties vlot uit te voeren zijn. De tegels kunnen vlot weggenomen en teruggeplaatst worden.

Een Eccosedum groendak systeem is en prachtig ecosysteem. Lees hier meer over de samenstelling van uw sedum tegel.

Uw Eccosedum dak, alleen maar voordelen

Langere levensduur van de dakbedekking

Een groendak gaat langer mee dan een gewone dakbedekking. Dit heeft een aantal redenen die in het bijzonder de levensduur van vlakke daken verlengen. EPDM kent al een levensduur van meerdere decennia, ten opzichte van een vlak dak met bitumen (roofing) is kan een sedum dak de levensduur zelfs verdubbelen. De aanwezigheid van de laagopbouw beschermt de dakbedekking tegen oa. UV licht, verhitting, bevriezing entemperatuur-schommelingen van het dak oppervlak, ongelijke opwarming van de verschillende daklagen en mechanische beschadiging.

Nog meer hierover weten? Lees dan hier verder…

Thermische isolatie van het dak

De eerder vermelde lagere maximum- en hogere minimumtemperaturen worden veroorzaakt door het isolerend effect van het groendak. Dit zorgt er niet alleen voor dat de dakdichting een gematigder temperatuurregime kent maar ook dat er ‘s winters minder verwarmingskosten zijn en dat er ‘s zomers minder koeling nodig is.

 Geluidsisolatie

Het groendak heeft een geluidsdempende werking. De precieze grootte hiervan is echter moeilijk te meten. Het totale effect ervan zal echter ook samenhangen met de oppervlakte en structuur van groenvoorzieningen.

Visuele voordelen

Naast minder extreme temperaturen, een hogere luchtvochtigheidsgraad en een zuiverdere lucht zorgen groendaken ook door hun visuele uitwerking voor een betere leefomgeving en gezondheid. Een uitzicht op een groene omgeving heeft een positief effect op de gemoedstoestand en aldus ook op de lichamelijke gezondheid van mensen. Bovendien is het uitzicht van een groendak seizoensgebonden wat een aangename variatie in het uitzicht brengt.

Milieuvriendelijk imago

Een aantal van de voorgenoemde voordelen zijn milieugebonden. Bedrijven kunnen dus door een groendak aan te leggen goedkoop een milieuvriendelijker
imago krijgen. Werken in een groene omgeving heeft, zoals reeds eerder aangehaald, ook een psychologisch effect en kan bijdragen tot grotere arbeidsvreugde en aldus ook een
hogere productiviteit.

Financieel voordeel

De meeste mensen gaan ervan uit dat een groendak veel meer kost dan een traditioneel dak. Indien enkel de aankoopkosten van groendaken vergeleken worden met deze van traditionele daken is dat inderdaad zo. De langere levensduur van groendaken zorgt er op termijn echter voor dat het prijsverschil zeer klein of onbestaande is.

Indien nu de overige voordelen meegerekend zouden worden zouden groendaken zeker voordeliger blijken te zijn. Een probleem is wel dat een deel van de baten niet direct uitdrukbaar zijn in monetaire eenheden. Met aangepaste economische technieken is dit nochtans wel te berekenen. Alleen is dergelijk onderzoek nog niet uitgevoerd voor groendaken. Het staat echter vast dat de waarde van deze voordelen zeer groot is; o.a. door hun invloed op het gezondheidsvlak. Om de hogere aankoopkosten van groendaken te verlagen biedt de Vlaamse Overheid een financiële ondersteuning aan voor de aanleg van extensieve groendaken. Deze subsidiëring gebeurt via de steden/gemeenten die het Samenwerkingsakkoord (de vroegere Milieuconvenant) ondertekenen en bedraagt 25 euro /m². Voor meer informatie i.v.m. subsidieregeling kan u best contact opnemen met de milieudienst van uw stad/gemeente of via de website www.samenwerkingsovereenkomst.be onder de cluster natuurlijke entiteiten.