Sedum…de voordelen

UV-straling

Deze breken materialen af door fotochemische reacties maar worden bij een groendak geabsorbeerd door de vegetatie.

Verhitting, bevriezing en temperatuurschommelingen van het dak oppervlak

Door de extremen en de afwisseling ertussen ontstaan spanningen in de dakbedekking en treden finaal scheuren op of breken naden. Dit is vooral het geval bij een dakbedekking uit bitumen. Bij een groendak worden de temperaturen getemperd door de aanwezigheid van de begroeiing en het substraat. Dit veroorzaakt niet alleen lagere maximum- en hogere minimumtemperaturen, maar ook veel kleinere temperatuurschommelingen. De mate waarin de temperaturen gedempt worden hangt bovendien af van de dikte van het groendak.

Ongelijke opwarming van de verschillende daklagen

Dit resulteert in blaasvorming en vervormingen van de dichtingen. Bij groendaken stelt zich dit probleem niet wegens het ontbreken van snelle en grote temperatuurschommelingen.

Mechanische beschadiging

Daken kunnen soms beschadigd worden door hagel. Bij groendaken wordt dit opgevangen door de verschillende lagen.