Subsidies

Ondanks dat veel subsidies recentelijk werden afgeschaft zijn er nog steeds tal van mogelijkheden beschikbaar. De overheid helpt u nog steeds bij de realisatie van een duurzame woning en in het bijzonder uw dak.

Subsidie via de netbeheerder

Onderstaande lijst geldt voor facturen vanaf 2012, voor bestaande woningen (=aangesloten op het distributienet voor 1/1/2006)

Dakisolatie via aannemer 6 euro/m2 (Rd-waarde minstens 3.5) max 720 euro.
7 euro/m2 (Rd-waarde minstens 4) max 840 euro.
8 euro/m2 (Rd-waarde minstens 4.5) max 960 euro.
Buitenmuurisolatie bestaande muren via aannemer 15 euro/m2 max 2000 euro. (Rd-waarde van het nieuwe geplaatste materiaal moet minimum 2 m2K/W bedragen)
Hoogrendementsbeglazing via aannemer Bij vervanging enkel glas: 12 euro/m2 (U-waarde max. 1.1) max 300 euro.
Bij vervanging enkel of dubbel glas: 15 euro/m2 (U-waarde max 0.8) max 375 euro.
Zonneboiler via aannemer Premie van 550 euro/m2 nieuw geplaatste thermische zonnecollectoren die voor de productie van sanitair warm water worden gebruikt, met een max. van 4125 euro per geplaatste installatie

Check altijd je netbeheerder (Eandis, Infrax,…) om de premies en de voorwaarden te dubbelchecken.

Premies gemeenten en provincies

Gemeenten en provincies geven ook vaak premies voor energiebesparende maatregelen. Via deze pagina op energiesparen.be kunt u vinden welke premies er in uw regio gegeven worden.

Een belangrijk voordeel blijft de tussenkomst door de fiscus op je belastingsbrief

Vanaf inkomstenjaar 2012 werd de belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen grondig gewijzigd. Hieronder vindt u de bepalingen die gelden voor zover de overgangsbepaling niet van toepassing is.

U kan voor het inkomstenjaar 2012 enkel nog belastingvermindering krijgen voor de plaatsing van dakisolatie in een woning die minstens 5 jaar in gebruik werd genomen bij de start van de werken. De belastingvermindering bedraagt 30 % van de uitgaven met een maximum van 2000 euro (2930 euro geïndexeerd voor inkomstenjaar 2012) en is verbonden aan enkele voorwaarden :

  1. de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een aannemer volgens de regels van goed vakmanschap;
  2. de aannemer bevestigt dat het gebruikte isolatiemateriaal een thermische weerstand R heeft die gelijk is aan of groter is dan 2,5 m2K/W
  3. de aannemer moet de verplichte formuleringen op de factuur vermelden.

Zowel eigenaars, naakte eigenaars, huurders, erfpachters, opstalhouders, vruchtgebruikers kunnen de belastingvermindering aanvragen op voorwaarde dat de investeringen kunnen bewezen worden met een factuur op zijn/haar naam.

Voor deze maatregel blijft eveneens het terugbetaalbaar belastingkrediet van toepassing tot eind 2012. Dus ook wie geen of weinig belastingen betaalt, kan van deze financiële ondersteuningsmaatregel genieten. Opgepast: het terugbetaalbaar belastingkrediet is een tijdelijke maatregel die afloopt eind 2012. Het belastingkrediet wordt eveneens geregeld via de belastingaangifte en valt te vergelijken met een energiepremie.

De overdraagbaarheid die vroeger bestond naar de komende 3 jaren, werd afgeschaft vanaf inkomstenjaar 2012.

Lees hier nog meer mogelijkheden

Comments are closed.